Ξενοδοχείο Κουτσικουρής

Περίληψη έργου

Μουζάκι, Περιοχή Ανατ.Αργιθέας

Χαρακτηριστικά