Προώθηση Ιστοσελίδων, Βελτιστοποίηση

Οι μηχανές αναζήτησης είναι ο κύριος μηχανισμός για την ανακάλυψη ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό και ο παγκόσμιος ιστός έχει ουσιαστικά ένα άπειρο σύνολο ιστοσελίδων που θα μπορούσαν να καταγράψουν και να κατατάξουν. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ανάπτυξης του κώδικα κάθε ιστοσελίδας ώστε να κατακτήσει τη καλύτερα δυνατή θέση στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Η ενημέρωση του παγκόσμιου ιστού για την ύπαρξη νέας ιστοσελίδας γίνεται με μεθοδικότητα και με εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης, αποστολή ενημερωτικών δελτίων και social media.

Κατακτήστε τις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα των αναζητήσεων και προσελκύστε πελάτες από τις μηχανές αναζήτησης.

Η θέση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

Ένας από τους κύριους στόχους μας στην ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας είναι να καταλάβει αλλά και να διατηρήσει μια υψηλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Ακολουθούμε διαδικασίες βελτιστοποίησης στην κατάταξη της ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης όπως Google, Bing και σχετικά directories. Γίνεται έρευνα για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποίειται η εταιρεία, ώστε η ιστοσελίδα να έχει τα κατάλληλα απότελέσματα.

Search Engine Optimization

Η επίτευξη υψηλών θέσεων σε μία μηχανή αναζήτησης δεν είναι πάντα εύκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις εφικτή. Η σωστή και συνεχής εφαρμογή της τεχνικής SEO μπορεί να διασφαλίσει την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Η διαδικασία ανάδειξης της πληροφορίας αλλά και ο διαχωρισμός από τον ανταγωνισμό, μας κάνει να εφαρμόζουμε τεχνικές οι οποίες δεν είναι ποτέ όμοιες για κάθε ιστοσελίδα.

SEO / SEM - PPC

Online Advertising

Οργανώνουμε και ενεργοποιούμε για εσάς την καμπάνια στις μηχανές αναζήτησης και social media που θα εδραιώσει την έντονη παρουσία σας στα μέσα που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Σκοπός μιας τέτοιας καμπάνιας είναι να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το κοινό και τους πελάτες και να διατηρήσουμε μια φιλική και εξωστρεφή εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό.

Ομαδικές Αποστολές Email

Σχεδίαση διαφημιστικών newsletters για την ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα και την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας.
και σας δίνουμς τα εργαλία για να διαχειριστείτε την αποστολή των newsletters με σκοπό την άμεση ενημέρωση του πελατολογίου αλλά και την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και την προώθηση των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών σας.

Αναλαμβάνουμε τις εργασίες που θα δώσουν ζωή στην ιστοσελίδα σας!!

Λύσεις που συνεχώς αναβαθμίζονται και προσφέρουν εργαλεία στον διαχειριστή της σελίδας
για επιπλέον επικοινωνία, διαχείρισης & ανεξαρτησία.

  • Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας σας

  • Εργασίες βελτίωσης κώδικα και προσθήκη μηχανισμών

  • Εργασίες ανακατασκευής ή επέκτασης της υπάρχουσας ιστοσελίδας σας

  • Τον επανασχεδιασμό και προσθήκη νέων γραφικών